Vase Navik Whitewash (18.5cmhx18cmd) #FI8367WH - Each