Vase Navik Whitewash (29cmhx18cmd) #FI8368WH - Each