260s Fashion Fuchsia Sempertex Plain Latex #30206129 - Pack of 50