260s Reflex Fuchsia Sempertex Plain Latex #30206170 - Pack of 50